×
Víte, co to je omezení vlastnického práva?
Víte, co to je omezení vlastnického práva?
Omezení vlastnického práva

Slovo „omezení“ v případě slovního spojení vlastnického práva nezní zrovna sympatické. Je to jeden z více důvodů, kdy si dát pozor na různá úskalí při koupi bytu, domu či pozemku. Teď si trochu přiblížíme, co se za tímto pojmem může skrývat.

V případě koupě nějaké nemovitosti je důležitý krok číslo jedna, a tím je nahlédnutí do Katastru nemovitostí, konkrétně na list vlastnictví (dále jen LV). Pokud máme přístup k internetu a známe adresu i s příslušným katastrálním číslem dotčené nemovitosti, snadno si zjistíme důležité údaje. Těmito údaji mám na mysli informace o vlastníkovi či vlastnících nemovitosti a údaje o možném omezení práv.

 
Něco k vlastnictví nemovitosti

Tyto údaje se upřesňují v části A v LV. Ideální stav tedy je, když je zapsaná jedna osoba jako jediný vlastník nemovitosti. Není tomu tak vždy. Můžete se setkat s tím, že nemovitost vlastní více osob, tím tedy vzniká spoluvlastnický podíl nebo se může jednat o SJM manželů, kdy vidíme zapsaného např. pouze jednoho z manželů, avšak to neznamená, že majetek nespadá do vlastnictví obou. Na to je potřeba si dát pozor a zjistit, jak tomu ve skutečnosti je. Pokud prodávající je ve svazku manželském, je takové pravidlo, že kupní smlouvu by měli podepsat oba, aby se předešlo nežádoucím konfliktům.

 
Teď se zaměříme na případná omezení práv

Tato omezení se nacházejí v části C v LV. V textu je zmínka o vícero vlastnících zapsaných v katastru. Podle dřívější právní úpravy měli ostatní spoluvlastníci ze zákona předkupní právo, ovšem od 1. 1. 2015 toto předkupní právo zaniká. Mohou nastat výjimky, kdy předkupní právo je zřízeno smluvně, tedy, že se na něm spoluvlastníci domluvili při podepsání smlouvy. Při prodeji vzniká lhůta pro uplatnění předkupního práva, po uplynutí smluvené lhůty je možné podíl nabídnout třetí osobě. Zachovaly se i případy, kdy předkupní právo nezaniká, a to zejména pokud vznikne spoluvlastnictví děděním či rozhodnutím soudu. Je potřeba si tyto náležitosti zjistit, aby nakonec převod nemovitosti nebyl prohlášen za neplatný.

Stručná charakteristika dalších omezení vlastnického práva, se kterými se můžete nejčastěji setkat.

• Zástavní právo - nemovitost je předmětem zástavy, což znamená, že vázne na ní jistý dluh. Věřitel tedy má právo, pokud nedojde k zaplacení dluhu, tuto nemovitost užít a tím uspokojit pohledávku. Pokud tuto nemovitost koupíte, přechází na vás i dluh s ní spojený, což by mohlo vést i k tomu, že byste o nemovitost přišli.

• Věcné břemeno - za tímto pojmem se skrývá v podstatě to, že nový vlastník musí něco strpět nebo se něčeho zdržet. U pozemku to může být umožnění průchodu přes určitou část vašeho pozemku, u nemovitosti to může znamenat, že její část může obývat určitá osoba, třeba i na doživotí.

• Exekuce - pokud předmětná nemovitost je již v exekučním řízení, většinou nemá vlastník už oprávnění s touto nemovitostí nakládat. Ke zrušení exekuce, a tím i výmazem z katastru, dojde až po uhrazení dluhu i s příslušenstvím. Pak je možné přistoupit k prodeji.

S veškerými údaji, které objevíte na listu vlastnictví, vám pomůže realitní makléř, který ošetří veškeré nutnosti v případě koupě nemovitosti.

 

Autor článku Jiří Šimek

  • Sdílet:
DALŠÍ ČLÁNKY MAKLÉŘE
Daně při prodeji bytu
Daně při prodeji bytu

S prodejem nemovitosti jsou kromě jiného spojeny také daňové povinnosti. Zde je souhrnný přehled všech daní, které je třeba při prodeji nemovi

Číst více
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí   * aktualizováno 18.9.2020   Prohlášení paní ministryně Schillerové, že se bude rušit daň z

Číst více
Zrušení předkupního práva k 1.7.2020
Zrušení předkupního práva k 1.7.2020

Po celou řadu let historicky předkupní právo neodmyslitelně patřilo do našeho právního řádu. S příchodem Nového občanského zákoníku (dále jen

Číst více
Top