×

VIDEO PROHLÍDKY


VIDEO PŘITAHUJE


  • Zvyšují návštěvnost
  • Naladí příjemnou atmosféru

Zájemci jsou schopni zachytit až 95 % informací prezentovaných ve videu. Při čtení textu je to pouze 10 %. V roce 2019 bude 80 % objemu celosvětově spotřebovaných dat připadat právě na video.

Nabídky s video prezentací mají prokazatelně vyšší návštěvnost než inzeráty s prostými fotografiemi. Totéž platí i při sdílení videa na sociálních sítích v porovnání se sdílením odkazů na inzerát. Můžeme tak oslovit větší okruh potenciálních kupujících.

Další nespornou výhodou video prezentace je lepší představa případného zájemce o nabízenou nemovitost a navození atmosféry. Snadněji zasáhneme konkrétní cílovou skupinu, které je nemovitost určena.

Více video prohlídek najdete naTop