×

Postup prodeje

1.
Úvodní
setkání

2.
Prezentace nemovitosti

3.
Smlouva se zájemci

4.
Poprodejní servis
1. den

První nezávazná schůzka

Společně domluvíme strategii prodeje. Seznámíme Vás s našimi službami a možnostmi. Pokud se Vám budou naše služby zamlouvat, tak se domluvíme na pravidlech obchodu a domluvíme se na dalších krocích.

2. den

Nábor nemovitosti

Nemovitost připravíme k prodeji tak, aby vyvolala maximální potřebu u případných zájemců. Nemoviotst profesionálně vyfotografujeme, přípravíme materiál na video prezentaci a půdorysy. Zkontotrolujeme právní stav nemovitosti. (zapsané a zakreslené stavby na KÚ apod.) V případě potřeby zajistíme průkaz energetické náročnosti budov.

3. den

Vytvoření prezentace

Sestřiháme video a ve stříhacím studiu vyrobíme video prohlídku nemovitosti. Upravíme fotografie, vyrobíme půdorysy nemovitosti, případně vizualizace. V systému vytvoříme prezentaci, kterou Vám následně zašleme k náhledu a kontrole.

4. den

Oslovení zájemců z databáze

První tři dny si ponecháváme čas na práci se současnou databází klientů. Nabídku zasíláme všem klientům kteří podobnou nemovitost vyhledávají. Z nabídky děláme horké zboží a nabízíme ji jako "podpultovku" a tím nabídku děláme pro klienty zajímavější a atraktivnější. Nabídku zároveň vkládáme na portál bezinzere.cz ke spolupráci s ostatními kolegy, kteří jí mohou nabídnout svým klientům.

7. den

Export na servery

Pokud se nikdo ze současných klientů neuchytí, exportujeme nabídku na všechny realitní servery.

Od počátku prezentace až po vyhledání zájemce

Práce s nabídkou a prohlídky

Během aktivního nabízení nemovitosti zprostředkovávám prohlídky nemovitosti. Zároveň pravidelně informujeme majitele o jejich výsledcích a reportujeme statistiky návštěvnosti, případně ostatní odezvy. Společně konzultujeme stav prodeje.

Během 1.měsíce

Získáváme zájemce

V 70% případů během prvního měsíce a v 95% případů do tří měsíců od počátku prodeje úspěšně vyhledáme zájemce. Připravujeme 3 strannou rezervační smlouvu, kterou podepisuje jak nabyvatel tak i prodávající. Tato smlouva je primárně mezi klienty. Pokud by si zájemce koupi rozmyslel, náleží blokační poplatek prodávajícímu. Před podpisem rezervační smlouvy se zájemcem řešíme financování. V případě úhrady kupní ceny hypotečním úvěrem zjišťujeme možnosti kupujícího a nenecháme nikoho podepsat rezervační smlouvu, dokud neznáme konkrétní podmínky a možnosti financování úvěrem.

Do 5.dnů od podpisu rezervační smlouvy

Příprava smluv

Během prvního týdne od složení blokačního poplatku necháváme připravovat nezávislou advokátní kanceláří potřebné smlouvy, které klientům zasíláme prostřednictvím emailu ke kontrole a případným připomínkám.

Prvních 14 dní

Zajišťování hypotečního úvěru

Pokud kupující financuje hypotečním úvěrem tak, první 2-3 týdny se věnujeme jeho vyřizování. Zajišťujeme koordinaci mezi bankou, právníkem a klientem, případně odhadcem, pokud je zapotřebí fyzického odhadu. Ve většině případů máme úvěr vyřízen během 14-ti dní.

do 1: měsíce od podpisu rezervační smlouvy

Podpis Kupní smlouvy

Do měsíce dochází k podpisu Kupní smlouvy a smlouvy o úschově kupní ceny. Pokud si klient vyžádá jinou úschovu než je advokátní (např. notářská, bankovní), má na to samozřejmě právo. Souběžně s podpisem těchto smluv se podepisuje zástavní smlouva, pokud klient financuje hypotečním úvěrem.

obratem po podpisu smluv

Návrhy na vklad

Neodkladně po podpisu smluv, ale zároveň po složení kupní ceny do úschovy, se vkládá na KÚ nejdříve první v pořadí Zástavní smlouva a následně Kupní smlouva.

prvních 21 dní po podání vkladu

Běží ochranná lhůta

Podáním vkladů (vlastnického případně i zástavního práva) na KÚ začíná běžet zákonná ochranná lhůta, kdy úřad písemně oznamuje majiteli, že na jeho nemovitosti dochází ke změně.

Do 30 ti dnů

Provedení vkladu

Ve většině případů dochází během měsíce k zapsaní veškerých práv na katastru nemovitostí. Tím se kupující stává vlastníkem nemovitosti zpětně k datu podání návrhu na vklad.

Po provedení vkladu

Vypořádání kupní ceny

Po povolení vkladu předkládáme uschovateli list vlastnictví, kde jsou zapsány pouze práva a povinnosti ve prospěch kupujícího, na jehož základě uschovatel vyplácí kupní cenu a daň z nabytí nemovitosti.

Do 10-14 ti dnů od povolení vkladu

Předání nemovitosti

Po provedení změny vlastníka a splnění všech podmínek (za podmínky, že nedochází k předání k předání v době, kdy se provádí vkladové řízení) dochází k fyzickému předání nemovitosti. Na základě protokolu o předání se zapisují veškeré stavy médií a dochází k jejich přepisu na nového vlastníka.

Do 3 měsíců

Podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitosti

Od prvního následujícího měsíce, kdy došlo k převodu nemovitosti připravujeme odhad případně formulář na cenu směrnou pro výpočet hodnoty nemovitosti a zároveň souběžně připravujeme daňové přiznání které následně podáváme na příslušný finanční úřad, abychom splnili poslední povinnost.

Do konce ledna následujícího roku

Povinnost kupujícho

Do konce měsíce ledna následujícího roku, kdy došlo k převodu nemovitosti má kupující povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitosti. Toto daňové přiznání se podává pouze jednou. Splatnost této daně je vždy do konce května.


Gratulujeme. Máme prodáno!

Top