×
Barvy do interiéru – Jak ovlivňují Vaší psychiku?
Barvy do interiéru – Jak ovlivňují Vaší psychiku?

Při zařizování bydlení nebo i pracovních prostor stojí lidé vždy před otázkou, jakou barvu zvolit na stěny, závěsy, koberce – prostě jak barevně vyladit svůj byt či dům, aby se jim tam dobře bydlelo.

Část lidí se řídí svým citem, část je ovlivněna módními trendy. Pro někoho hraje roli praktická stránka věci. Poslední dobou však narůstá procento lidí, kteří se věnují této otázce velmi detailně a jdou na to, dalo by se říci, až vědecky.

Otázka výběru barev pracovního nebo domácího prostředí je pro tyto osoby významným krokem, neboť si dobře uvědomují vliv působení barev na psychiku.

Může se to na první pohled jevit jako šarlatánství, nicméně barvami a jejich symbolikou se zabývají lidé již tisíce let. Snahu porozumět významu barev nalezneme již ve starém Egyptě. Stačí se podívat na staré náboženské rituály, kde hrály barvy často zcela zásadní roli. Síla barev byla uznávána celou řadou starověkých národů.

Také Goethe se zabýval zkoumáním podstaty barev a pátral po jejich účincích na duši člověka. Jeho nauka o barvách byla publikována v roce 1810.

Moderní doba a rozvoj techniky vede ke skepticismu vůči využívání barev pro jiné než dekorativní účely.

Nicméně, své místo si postupně hledá například colorterapie, což je metoda léčby vibracemi barev. Je nezpochybnitelné, že barvy působí na celkový stav duše a ovlivňují emoce, nálady, myšlení a rovněž zdraví lidí. V kombinaci s fytoterapií a aromaterapií, příp. homeopatií či psychoterapií dosahuje colorterapie vynikajících výsledků.

Variantou colorterapie je i použití barevných žárovek, kdy můžeme nechat na sebe působit barevné světlo při relaxačních činnostech a takto napomáhat zklidnění svého organismu, navození psychické rovnováhy a zlepšení aktuálního stavu mysli či dosažení harmonie.

Neexistuje jednotný návod pro léčbu pomocí barev, neboť každý člověk je individualitou. Jediným pravidlem, které by mělo bezvýhradně platit je pravidlo bílé barvy, vož znamená, že každá terapie má být zahájena a zakončena bílou barvou, která zesiluje půdobení ostatních barev, má harmonické účinky a zabraňuje případnému zhoršení stavu.

Vědecky vzato je možné barvy definovat jako elektromagnetické vlnění s odlišnou vlnovou délkou, přičemž každá barva slunečního spektra koreluje s konkrétní vlnovou délkou světla. Vlnové délky barev se pak pohybují ve spektru viditelného světla a infračerveného světla, které je pro lidi neviditelné, avšak zvířata či hmyz ho mohou spatřit. Další oblastí je pak ultrafialové záření, jehož léčivé či naopak škodlivé účinky jsou dostatečně známy.

Předpokládá se, že každá barva je spojena s určitými orgány a odezva v organismu pak může být pozitivní či negativní. Paradoxně je prokázáno, že vyšší schopnost vnímat barvy mají slepci, kdy jejich tělo reaguje například na barvu stěn místnosti změnou své tělesné teploty.

V současnosti lidé pracují s barvami často nevědomky. Přebírají barevné značení či barevnost oděvů některých profesí a už ani nepřemýšlí o tom, proč tomu tak je. Symbolika barev je přitom velmi složitá a liší se v různých kulturách.

Barvy dělíme do tří skupin

Barvy primární – červená, žlutá, modrá

Barvy sekundární – vznikají kombinací barev primárních

Barvy terciární – vznikají kombinací primárních a sekundárních barev

Další dělení barev pak je následující:

Uklidňující barvy (ženské) – zelená, modrá, fialová

Povzbuzující barvy (mužské) – červená, oranžová

Neutrální – žlutá – vyrovnává oba protiklady.

 

Jak tedy správně zvolit barvu do interiéru, abychom se zde cítili dobře?

Z praktického hlediska je třeba vycházet z několika faktů:

 Teplota barev – teplota barev má vliv na modelaci prostoru, proto je vhodné do popředí použít barvy teplé (žlutá, oranžová, červená), zatímco barvy studené (modrá, zelená, fialová) jsou vhodnější do pozadí

Prostorotvorné barvy – především barvy studené. Nejhorší barvou pro prostorovou modelaci je červená.

Vtah barev ke tvarům – založeno na teorii, že určité barvy lépe vystihují podstatu tvaru (modrá – kruh, žlutá – trojúhelník, červená – čtverec)

Barevný kontrast – modrá x oranžová; fialová x žlutá; černá x žlutá;                                                   černá x bílá; červená x bílá

Jak tedy na lidský organismus působí jednotlivé barvy?

 

MODRÁ (barva nebe, vody a vzduchu)

– barva klidu, harmonie a nekonečna. Zklidňuje, ale zároveň pomáhá zvýšit koncentraci.

Tato barva posiluje životní sílu, přináší klid a mír, napomáhá k životnímu optimismu.

Napomáhá zmírnění emoci a podporuje dobromyslnost, veselost. Jde o barvu touhy i víry,

věrnosti, oddanosti.

– je vhodná při alergiích, astmatu, tiší bolest a celkově zklidňuje. Pozitivně působí na

štítnou žlázu, křeče, spáleniny. Má zklidňující efekt na pokožku při svědění, po

spáleninách od slunečního záření.

– podporuje intuici, diplomacii a zvyšuje přirozenou autoritu. Probouzí uměleckou tvořivost a

inspiraci, podporuje komunikaci

– vhodná pro místnosti, kde se konají porady

 

FIALOVÁ (barva tajemna, záhad a mysterií)

– barva klidu a vnitřního míru. Působí na nevědomí, dodává duchovní sílu a poznání.

Posiluje relaxaci a meditaci. Pomáhá posilovat city a intuici, má uvolňující a uklidňující

účinky. Vhodná pro jedince trpící nervozitou, depresemi, sebevražednými sklony, záněty,

smutkem a strachem. Má očistné účinky, zbavuje organismus škodlivin. Zvyšuje schopnost

těla vstřebávat a využívat minerály.

– pozitivní účinky na stres, hyperaktivitu, onemocnění mozkových blan. Navozuje vnitřní

klid. Pozitivně působí při akutních bolestivých stavech nebo zánětech.

 

ČERVENÁ (barva slunce, ohně, života, srdce, lásky)

– velmi provokativní barva, považována za barvu zlosti a vzteku. Dodává energii, elán,

aktivitu, uvolňuje potlačené emoce, které mohou občas vést až k agresivitě. Povzbuzuje

všechny smysly, uvolňuje sexualitu a působí i na pohlavní potenci. Rovněž podněcuje chuť

k jídlu, ale posiluje rovněž tělesnou energii a vůli jedinců. Působí na zvýšení tělesné

teploty. Vysoká koncentrace červené barvy vede ke zrychlení dechu, tepu a zvýšení

krevního tlaku, zrychlení dýchání, vede k úzkosti a rozčilení.

– pozitivní účinky při léčbě depresí a melancholie, překonávání těžkých nemocí, úrazů.

 

ŽLUTÁ (barva zrajících plodů a žloutnoucího listí)

– velmi optimistická barva. Symbol hojnosti a plnosti života. Působí blahodárně na všechny

smysly, zlepšuje náladu, dodává životní energie. Je to barva intelektu, podporuje paměť,

pozitivně ovlivňuje intelekt a koncentraci. Zvyšuje sebevědomí a optimismus, obnovuje

chuť  do života.

– pozitivní účinky při léčbě depresí, uzdravuje tělo i mysl. Harmonizuje trávicí ústrojí,

žlučník a slinivku. Působí příznivě na léčbu ledvin, artritidy.

 

BÍLÁ (barva začátku i konce života)

– barva světla, symbol čistoty, nevinnosti, věčnosti a moudrosti. Napomáhá očišťování,

rozveseluje mysl. Dodává sílu, stabilizuje energetickou soustavu. Celkově příznivě

ovlivňuje organismus.

– pozitivně působí na všechna virová onemocnění, při odstraňování jedů.

 

RŮŽOVÁ

– barva něhy, nevinnosti, spokojenosti, klidu a lásky. Pomáhá zjemňovat negativní emoce,

životní postoje. Spojována s ženskostí a starostlivostí. Probouzí soucit a vnitřní čistotu.

Zmírňuje hněv a pocity opuštěnosti. Může narušovat vztah k realitě, zvyšuje sentimentální

cítění.

– pozitivně působí na hormonální systém, bolesti hlavy, nedoslýchavost, nevolnosti během

těhotenství, strach a fobie.

 

ČERNÁ (barva tmy a tajemna)

– působí nejdepresivněji ze všech barev. Často vzbuzuje pocity úzkosti a strachu.

Zabraňuje proudění energie, ve velkém množství může zhoršovat duševní stav člověka.

Zcela nevhodná pro lidi s psychickými problémy. Aktivuje ženskou magnetickou energii

v těle a posiluje ji.

– podporuje odpočinek, působí proti nespavosti. V nízké koncentraci zbavuje stresů, úzkosti

a traumat. Má příznivý vliv na léčbu nohou a kostí. Nejúčinnější v kombinaci s bílou.

 

ZELENÁ (barva přírody a zdraví)

– symbolizuje rovnováhu, harmonii a klid. Dodává sebevědomí. Má zklidňující účinek na

část mozku, kontrolující a koordinující pohybové funkce. Zvyšuje citlivost a soucit, má

tišící účinky. Povzbuzuje přátelskost, naději, víru. Uklidňuje a stimuluje přetíženou mysl.

Podporuje růst, není vhodná při nádorových onemocněních. Uklidňuje vznětlivost.

– Zlepšuje zrak, posiluje vyčerpané nervy. Zklidňuje a dodává životní energii. Relaxační

účinek. Působí na vysoký krevní tlak, bolesti hlavy. Příznivě ovlivňuje léčbu srdce, plic,

vředů. Má regenerační účinky, dodáva pocit klidu a zotavení, vzbuzuje důvěru.

– vhodná do studoven, zvyšuje koncentraci

 

ORANŽOVÁ

– barva radosti, úspěchu, spokojenosti a kreativity. Dodává energii, povzbuzuje aktivitu a

myšlení, chuť k jídlu. Pomáhá proti špatné náladě a depresím. Spojena s emočním

stavem a svalovou soustavou. Vhodná pro jedince trpící depresemi nebo citově

ochromené osoby.

– účinná při léčbě traumat, závislostí, dlouhotrvajícího smutku. Napomáhá najít vnitřní klid,

radost, životní sílu. Působí proti hysterii, depresím, zácpě, ovlivňuje činnost vaječníků,

sleziny, trávicího ústrojí.

 

HNĚDÁ (barva země a mateřství)

– barva spojována s představou tělesných požitků. Působí na stabilitu. Vyvolává touhu po

odpočinku.

 

ŠEDÁ

– snižuje aktivitu, podporuje lenost. Ve větším množství může vést k depresím.

Všechny uvedené informace je při zařizování bytových, studijních nebo pracovních prostor potřeba vzít v úvahu a barvy volit podle typu osobnosti a také účelu, k němuž má daná místnost sloužit. Charakter pokoje však musí také ladit s pocity člověka, který v něm bude trávit svůj čas. Pokud si nejste jisti, je nejlepší volit barvy neutrální, které nevyvolávají žádné vjemy a pouze zklidňují mysl. Vhodnou volbou barev totiž může výrazně zlepšit svůj psychický i zdravotní stav, ale naopak nevhodný výběr může způsobit pravý opak a tomu se přece chceme všichni vyhnout.

Tak si vybarvěte svůj život :-)

Autor: Jiří Šimek

 

  • Sdílet:
DALŠÍ ČLÁNKY MAKLÉŘE
Daně při prodeji bytu
Daně při prodeji bytu

S prodejem nemovitosti jsou kromě jiného spojeny také daňové povinnosti. Zde je souhrnný přehled všech daní, které je třeba při prodeji nemovi

Číst více
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí   * aktualizováno 18.9.2020   Prohlášení paní ministryně Schillerové, že se bude rušit daň z

Číst více
Zrušení předkupního práva k 1.7.2020
Zrušení předkupního práva k 1.7.2020

Po celou řadu let historicky předkupní právo neodmyslitelně patřilo do našeho právního řádu. S příchodem Nového občanského zákoníku (dále jen

Číst více
Top