×
Kdy platím daň z příjmu při prodeji nemovitosti?
Kdy platím daň z příjmu při prodeji nemovitosti?

S prodejem nemovitosti jsou spojeny dvě různé daně. Daň z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitosti) a daň z příjmu.

Do účinnosti novely zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, je plátcem této daně prodávající (pokud se nedohodne s kupujícím jinak). S tím je většina prodávajících srozuměna. Sazba této daně činí 4 % z tzv. nabývací hodnoty. Vzhledem k tomu, že brzy tato daň bude na bedrech kupujících, se jí dnes nebudu věnovat a zaměřím se na daň z příjmů fyzických osob.

Je pravdou, že ve většině případů prodávající splňují zákonem stanovené podmínky pro osvobození od daně z příjmu při prodeji nemovitosti. Možná právě proto někteří prodávající ani netuší, že by za určitých podmínek tento příjem měli také zahrnout do svého daňového přiznání a zdanit ho.

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti se daní jako ostatní příjmy na příloze č. 2 daňového přiznání – tedy sazbou 15 %. To není zrovna málo. Proto si před prodejem zjistěte, zda splňujete podmínky pro osvobození od této daně.

Rozhodujícím faktorem pro to, zda budete příjem z prodeje nemovitosti danit nebo ne, je doba vlastnictví nemovitosti, místo bydliště a využití finančních prostředků získaných z prodeje.

Nebudu zde vypisovat příslušná ustanovení zákona, v jakých případech je prodávající od zdanění tohoto příjmu osvobozen. Zkrátím to. Uvedu situace, kdy musíte daň z příjmu při prodeji nemovitosti zaplatit.

Platí zde tzv. časový test. Příjem z prodeje je třeba zdanit, pokud nemovitost vlastníte méně než pět let a současně:

a) máte v nemovitosti bydliště kratší dobu než dva roky bezprostředně před prodejem a peníze z prodeje nepoužijete na řešení své bytové situace (rozuměj koupi jiné nemovitosti pro své vlastní bydlení) do jednoho roku od prodeje/nebo rok před prodejem v adekvátní výši

nebo

b) nemáte v nemovitosti bydliště alespoň dva roky bezprostředně před jejím prodejem (nevztahuje se na družstevní byty)

Dále se osvobození od daně nevztahuje na příjmy z prodeje nemovitosti, která byla zahrnuta do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, pokud ji prodáte dříve než dva roky po vyřazení z obchodního majetku.

Ve všech ostatních případech jste od daně osvobozeni. U dražších nemovitostí pozor na oznamovací povinnost – od roku 2015 je třeba finančnímu úřadu oznámit příjmy osvobozené od daně z příjmu, pokud přesáhnou částku pěti miliónů.

Při každé změně vlastníka nemovitosti běží časový test od počátku – ano, i tehdy, daruje-li rodič nemovitost svému dítěti. Jedinou výjimkou, kdy doba vlastnictví nemovitosti přechází z původního vlastníka na nového, je dědictví po osobě blízké na dědice v řadě přímé. Tedy pokud časový test splnil zůstavitel, dědic nemusí příjem z prodeje danit, ani pokud nemovitost prodá okamžitě po jejím nabytí.

Daní se jen čistý zisk po odečtení pořizovací ceny, výdajů spojených s prodejem (provize realitní kanceláře, poplatky za znalecký posudek, právníky apod.) a prokazatelně vynaložených nákladů na zhodnocení nemovitosti (rekonstrukce, zateplení apod.).

* Nezaměňujte pojmy bydliště a trvalý pobyt. Bydliště je místo, kde skutečně bydlíte – bez ohledu na to, kde jste oficiálně hlášeni k trvalému pobytu.

Výše uvedné má pouze informativní charakter, při řešení konkrétních případů doporučujeme konzultaci s odborníkem na daňovou problematiku.

Autor článku: Lucie Tůmová

 

  • Sdílet:
DALŠÍ ČLÁNKY MAKLÉŘE
Jaké jsou druhy pozemků a co ovlivňuje jejich cenu?
Jaké jsou druhy pozemků a co ovlivňuje jejich cenu?

Pozemek, parcela, stavební pozemek, trvalý travní porost, orná půda, zastavěná plocha, zahrada… Tato zaklínadla, která se dočtete v katastru n

Číst více
Koupě bytu s exekucí: jak postupovat a co vše prověřit, abyste minimalizovali rizika
Koupě bytu s exekucí: jak postupovat a co vše prověřit, abyste minimalizovali rizika

V posledních letech počet nově zahájených exekucí v České republice stoupá. Jen za poslední tři roky je tento nárůst více než třicet procent.

Číst více
Jak správně nastavit prodejní cenu nemovitosti?
Jak správně nastavit prodejní cenu nemovitosti?

Pokud chcete svou nemovitost zobchodovat s maximálním ziskem, je správné nastavení cenové strategie klíčové. Pro úspěšnost prodeje je důležité

Číst více
Top