×

PENB – průkaz energetické náročnosti budovy a technická inspekce nemovitosti

Energetický štítek a průkaz již pro prodej všech nemovitostí

Od 1. 7. 2015 vstoupila v účinnost a platnost novela zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií, která zavádí na trh s nemovitostmi přísnější pravidla. A to nejen pro majitele nemovitostí, ale i pro samotné realitní kanceláře, insolvenční správce a obecně pro všechny zprostředkovatele nemovitostí, kteří se rozhodnou k prodeji či pronájmu nemovitosti. Energetický průkaz a štítek se tímto stal nedílnou součástí jakékoliv obchodní transakce založené kupní smlouvou či nájemní smlouvou.


Nová pravidla s NOZ a energetickým průkazem - předsmluvní ujednání

Od ledna 2014 na tuto povinnost pamatuje také nový občanský zákoník v tzv. předsmluvním ujednání. Konkrétně se jedná o podmínku, podle které je nutné kupujícího seznámit se všemi okolnostmi nemovitosti a dokumenty souvisejícími s objektem, kde energetický štítek a průkaz je jedním z takto doložených informací. Nedodržení této povinnosti zakládá na vadu pro uzavření kupní smlouvy. V zájmu prodávajícího je tak splnit vůči kupujícímu všechny zákonné povinnosti, jelikož kupující je v této rovině ochráněn až po dobu 5 let.


Technická inspekce nemovitosti

Vzhledem k NOZ je třeba na inspekci nemovitosti pohlížet jako na nástroj ochrany prodávajícího, který se rozhodne prodat svůj byt či dům. Každá transakce založená na kupní smlouvě totiž obnáší ochrannou lhůtu 5 let, během níž kupující může na nepopsané či nesdělené závady na nemovitosti vznášet své reklamace a požadovat poměrnou část svých finančních prostředků zpět, pokud prokáže kupující, že zakoupená nemovitost nebyla v daném času zakoupení řádně zdokumentována a kupující označí určité závady jako úmyslně zamlčené.

Samotná inspekce nemovitosti a technická zpráva však významným způsobem vymezuje tyto reklamace a prodávajícího chrání před těmito právními problémy z hlediska úmyslně zamlčeného či neuvedeného skutečného stavu nemovitosti.

Pro vypracování PENB a technické inspekce nemovitosti za zvýhodněné ceny nás kontaktujte:

Top