×

Dotace

Hledáte-li garantované řešení získání dotace, zajistíme pro vás kompletní řešení na míru vašich požadavků a výši vašich investic. Každý, kdo řeší rekonstrukci své nemovitosti určené k bydlení či podnikání má nárok při snížení energetické náročnosti budovy získat 30 – 50% svých investic zpět, u kotlíkových dotací až 85 %.


Nová zelená úsporám

Rodinné domy: zateplení obvodových stěn, střechy, podlahy nebo výměnu výplní otvorů. Nově lze realizovat i jen dílčí opatření nebo kombinaci dílčích opatření – např. zateplení obvodových stěn a výměna výplní otvorů. Podmínkou je, že budova byla schválena k užívání před 1. 7. 2007.

Bytové domy v Praze: zateplení objektu, výměnu výplní otvorů, výměnu neekologického zdroje tepla za ekologicky šetrný zdroj tepla. Podpora se také vztahuje na instalaci solárních termických systémů a systémů nuceného větrání s rekuperací. Uvedená opatření je možné realizovat samostatně nebo v různých kombinacích.

Novostavby: výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a nově také pro změnu dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definice rodinného domu. Podmínky pro získání dotace v této kategorii jsou poměrně přísné a je s nimi třeba počítat již při zpracování projektové dokumentace. V této kategorii je dotace vyplácena ve dvou kategoriích a jedná se o fixní částky.


Kotlíkové dotace

Dotace na výměnu starého kotle za nový. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 60 - 85 % uznatelných nákladů v maximální výši 150 tisíc korun.

Svou nezávaznou poptávku zadejte ZDE

Top